کنفرانس “نبوغ لئوناردو داوینچی”

برگزاری کنفرانس “نبوغ لئوناردو داوینچی” در تهران

سفارت ایتالیا در تهران، با همکاری موزه ملی علم و فناوری ایران، از ساعت 9.00 صبح 26 فروردین ماه 1398 کنفرانس “نبوغ لئوناردو داوینچی، نقش منابع جدید در خوانش آثار وی” را در محل موزه ملی ایران برگزار می نمایند.

  این کنفرانس به مناسبت دومین دوره “روز پژوهش ایتالیا در جهان” و “بزرگداشت پانصدمین سال در گذشت لئوناردو داوینچی” برگزار می گردد.

Condividere