فرارسیدن زمستان و جشن یلدا

شب یلدا خجسته باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، جشن یلدا را به تمامی ایرانیان؛ به ویژه ایرانیان مقیم ایتالیا شادباش می گوید. شایسته است؛ با مراجعه به یکی از دانشنامه ها؛ یا هر مرجع معتبر دیگر؛ زمانی از آیین شادمانی این شب را، به آشنایی بیشتر خود و فرزندان مان، با تاریخ و معنای آن اختصاص داده؛ و دیوان حافظ؛  یا شاهنامه فردوسی را گشوده؛ و ابیاتی از آن را، به خود و عزیزمان عیدانه دهیم.

Notte di Yalda

Condividere