دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 مارچ 2020 م.(17 اسفند ماه 1398) در محل رایزنی فرهنگی در شهر رم آغاز خواهد شد.

این دوره شامل 18 ساعت آموزش است؛ که در چهار سطح مبتدی؛ مقدماتی، متوسط، و پیشرفته(جمعا 72 ساعت آموزش)؛ در قالب 12 جلسه آموزشی، شنبه ها، به ترتیب سطح  از ساعات 9؛ 10.30؛ 12؛ و 14 به مدت 1.5 ساعت(هر جلسه)؛ توسط مدرس فارسی زبان برگزار می گردد.

علاقه مندان به شرکت در این دوره، تا روز جمعه 6 مارچ 2020 م.(16 اسفند ماه 1398) برای پیش ثبت نام فرصت داشته؛ و آزمون تعیین سطح، ساعت 10 روز شنبه 7 مارچ در محل رایزنی فرهنگی برگزار می گردد.

هزینه ثبت نام در این دوره، مبلغ 100 یورو تعیین گردیده؛ و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند؛ در جلسه پایانی، آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده؛ و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی، گواهی پایان دوره صادر می گردد.

46° Corso di lingua Persiana

 

Condividere