حسین بختیاری

حسین بختیاری (باستان شناس)

Hosein Bakhtiariحسين بختياري در سال 1945 م. در شهميرزاد استان سمنان متولد شد. وی تحصيلات مقدماتی را در شهرهاي بهشهر و گنبد کاووس گذراند و در ادامه، از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی باستان شناسي و هنر دریافت نمود. او پس از سه ماه كارآموزي در هفت تپه، در اداره باستان شناسي موزه ايران باستان مشغول به كار شد و در این دوره، شش ماه از سال را به حفاري در نقاط مختلف و شش ماه ديگر را به مطالعه و تحقيق اختصاص داد. بختياري جهت ادامه تحصیل عازم ایتالیا گردید و در سال 1979 م. در رشته زبان ها و تمدن هاي شرقي (خاورشناسي) از دانشگاه ناپل دكترا و در ادامه، در رشته باستان شناسي فوق دكترا گرفت و دوره تخصصی زبان و ادبیات فارسی را نیز در این دانشگاه پشت سرگذاشت. وی در کاوش های باستان شناسی جزيره هرمز؛ بندر سيراف و تخت سليمان حضور داشت و با سفر به كشور پرتغال، جستار “اسناد ومدارك ايران در پرتغال” را تألیف و منتشر نمود. از جمله ابتکارات وی، تأسیس نخستین موزه موقت در حين کاوش های جزيره هرمز؛ قلعه پرتغالي ها و سيراف؛ یا طرح حفاري دريايي در منطقه سيراف؛ و ابداع تاريخ زرتشتي بود. پروفسور بختیاری که به زبان های انگليسي؛ ايتاليایي؛ عربي و فرانسه تسلط دارد، در دانشگاه های ناپل و رم به تدريس زبان وادبيات فارسي و اديان شرقي اشتغال داشته و تا کنون دو كتاب و چهل مقاله به زبان هاي فارسی؛ انگليسي و ايتاليایي در مجلات فرهنگي ايران؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ آلمان و آمريكا به چاپ رسانده است .

Condividere
Uncategorized