محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی(محقق – شاعر – نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی(درویش) در سال 1930 م. در شهر مشهد متولد گردید. وی که دانش آموخته زبان و ادبيات فارسي است؛ به زبان های عربی؛ آلمانی و ایتالیایی نیز احاطه دارد و از سال 1944 آغاز به تألیف نموده است. وی علاوه بر تحقیقات گسترده در زبان و ادب فارسی؛ به ویژه حافظ پژوهی، مجموعه داستان و اشعار “هفت خوان”؛ “سفارت عظمي”؛ “مكتب”؛ “كتاب باغ”؛ “لوحه”؛ “جاودانگي”؛ “مارگیر”؛ “امام”؛ “سایه”؛ “کتاب نور”؛ “در راه چیست آن”؛ “كعبه” و… را نیز به رشته تحریر درآورده و برخی آثارش به زبان های انگلیسی و… ترجمه گردیده و در کنار تحقیق و تألیف، در همایش های متعدد در کشورهای مختلف نیز شرکت جسته است.

Condividere
Uncategorized