علی شمس

علی شمس (نمایشنامه نویس – بازیگر- کارگردان)

علی شمس متولد سال 1364 در شهر اراک، علاوه بر فعالیت های مطبوعاتی و اجرایی در حوزه هنر نمایش؛ از سال 1382 تا کنون، بالغ بر ده نمایشنامه تألیف نموده و در کنار فعالیت به عنوان دستیار کارگردان و بازی در سریال های تلویزیونی و نمایش های متعدد، بسیاری از نمایشنامه های خود را نیز کارگردانی و اجراء نموده است. وی از زمان عزیمت به ایتالیا جهت ادامه تحصیلات تخصصی در دانشگاه Sapienza شهر رم؛ علاوه بر برگردان فارسی برخی نمایشنامه های ایتالیایی و انتشار دو نمایشنامه “گربه در خون خودش” و “قلعه انسانات” خود به زبان ایتالیایی؛ با اجرای نمایشنامه های “خوتای نامک” و “قلعه انسانات” خود در ایتالیا، نقش مؤثری در معرفی هنر نمایش ایران معاصر در ایتالیا ایفاء نموده است.

Condividere
Uncategorized