بزرگداشت عطار نیشابوری

روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری

بیست و پنجم فروردین ماه، روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد.

‘Attār Neishāburi (1145-1221)

 

Condividere