تازه های نشر

میراث روم(2) دگردیسی زبان ایتالیک در بستر تاریخ

جلد دوم کتاب میراث روم تألیف دکتر ایمان منسوب بصیری در سال 1397 توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده؛ و در قالب 243 صفحه؛ با قیمت 34 هزار تومان، روانه بازار نشر فارسی زبان گردیده است.

مؤلف که استادیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران است؛ پس از تمرکز بر فرهنگ و ادبیات در مجلد نخست این مجموعه، در جلد دوم  به تاریخ زبان ایتالیک و دگردیسی و تأثیر‌پذیری‌اش از دیگر زبان‌ها ازجمله پارسی پرداخته است.

در روند دگردیسی زبان ایتالیک، تمرکز پژوهش حاضر بیشتر بر دورۀ آغازین و عصر پیدایش زبان ایتالیایی و جدایی آن از لاتین است. در‌این‌راستا، تلاش شده است، به‌یاری نمونه‌های فراوان، دگرسانی‌های بارز زبان‌شناختی، که در حوزه‌های دستور و نگارش و معناشناسی پدید آمده‌اند، بررسی گردد

Condividere