تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز غلامحسین ساعدی

مجموعه داستان “ترس و لرز” اثر غلامحسین ساعدی(1364 – 1314) توسط Felicetta Ferraro به زبان ایتالیایی ترجمه؛ و با مقدمه ای به قلم مترجم؛ با عنوان ایتالیایی Paura e tremore  در قالب 176 صفحه توسط انتشارات Ponte 33 انتشار یافته؛ و با قیمت 14 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است.

این مجموعه مشتمل بر شش داستان کوتاه پیوسته است؛ که نخستین بار در سال 1347 انتشار یافته است. 

Condividere