تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز غلامحسین ساعدی

مجموعه داستان “ترس و لرز” اثر غلامحسین ساعدی(1364 – 1314) توسط Felicetta Ferraro به زبان ایتالیایی ترجمه؛ و با مقدمه ای به قلم مترجم؛ با عنوان ایتالیایی Paura e tremore Continue reading

Continue reading...
I vestiti nuovi del passerotto
I vestiti nuovi del passerotto
Titolo originale: لباس عید گنجشك
Autore: Mustafa Rahman-Doust
Prefazione:
Lingua originale: Persiano
Traduttore: Bianca Maria Filippini
Editore: Il Cerchio
Anno di pubblicazione: 2018
Numero della pagine: 24
ISBN: 9788884745071
Riassunto
Una antica fiaba persiana moraleggiante Continue reading
Continue reading...
La civiltà dell’Iran
La civiltà dell’Iran
Titolo originale: تمدن ایران. گذشته، حال و آینده
Autore: varie
Prefazione: Akbar Ghowli/ Adriano V. Rossi
Lingua originale: Inglese
Traduttore:
Editore: ISMEO/MNAOR/Ist. culturale dell’Amb. della R.I. d’Iran
Anno di pubblicazione: 2018
Numero della pagine: 414
ISBN: 9788866871354
Riassunto
Riassunto

Continue reading...
Viaggio in direzione 270°
Viaggio in direzione 270°
Titolo originale: سفر به گرای 270 درجه
Autore: Ahmad Dehqān
Prefazione: Simone Cristoforetti
Lingua originale: Persiano
Traduttore: Michele Marelli
Editore: Mimesis/ Jouvence
Anno di pubblicazione: 2018
Numero della pagine: 276
ISBN: ISBN
Riassunto
Iran. In un Continue reading
Continue reading...
Ummu’l-kitab
Ummu'l-kitab
Titolo originale: ام الکتاب
Autore: Ananimo
Prefazione: Farhad Daftary
Lingua originale: Persiano
Traduttore: P. Filippani-Ronconi (a cura di)
Editore: IRFAN EDIZIONI
Anno di pubblicazione: 2016
Numero della pagine: 374
ISBN: 8897278434

Riassunto
Il presente studio si propone, in primo Continue reading

Continue reading...
Quartine esoteriche
Quartine esoteriche - Ediz. bilingue
Titolo originale: رباعیات رازورزانه، گزیده ای از رباعیات ابوسعید ابولخیر
Autore: Abu Said Shaykh Abul-Khayr
Prefazione: Akbar Gholi
Lingua originale: Persiano
Traduttore: E. Borghei
Editore: Irfan Edizioni
Anno di pubblicazione: 2016
Numero della pagine: 80 Continue reading
Continue reading...
Homay e Homayun
Homay e Homayun, Un romanzo d'amore e avventura nella Persia medievale
Titolo originale: همای همایون
Autore: Khwaju Kermani
Prefazione: Johann Christoph Bürgel
Lingua originale: Persiano
Traduttore: Nahid Norozi
Editore: Mimesis
Anno di pubblicazione: 2017
Numero della pagine: 398
ISBN: 8857537358ISBN-13 Continue reading
Continue reading...
L’Uomo e il suo Destino
L’Uomo e il suo Destino
Titolo originale: انسان و سرنوشت
Autore: Motahhari Morteza
Prefazione: Akbar Gholi
Lingua originale: Persiano
Traduttore: Annarita Guarnieri
Editore: Il Cerchio
Anno di pubblicazione: 2017
Numero della pagine: 96
ISBN: 9788884744999

Riassunto
Quest’opera espone la concezione Continue reading

Continue reading...
Gnosi e Sufismo
Gnosi e Sufismo
Titolo originale: عرفان و تصوف
Autore: Mutahhari M
Prefazione:
Lingua originale:
Traduttore: A cura di A.H.Palazzi
Editore: Atanor Ed
Anno di pubblicazione: 1992
Numero della pagine: 197
ISBN: 8871690516
RiassuntoContinue reading...
L’umo e la fede
L’umo e la fede
Titolo originale: انسان و ایمان
Autore: Mutahhari M
Prefazione:
Lingua originale:
Traduttore: C. Gasparini
Editore: Mancosu
Anno di pubblicazione: 1995
Numero della pagine:
ISBN:
Riassunto


Continue reading...
La visione unitaria del mondo
La visione unitaria del mondo
Titolo originale: جهانبینی توحیدی
Autore: Mutahhari M
Prefazione:
Lingua originale: Persiano
Traduttore: B. Shafi e M. Cinquepalmi
Editore: Semar
Anno di pubblicazione: 1998
Numero della pagine: 98
ISBN: 8877780711

Riassunto
Una chiara esposizione di quei Continue reading

Continue reading...
La Costituzione della Rep. Isl. dell’Iran
La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran
Titolo originale: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
Autore:
Prefazione:
Lingua originale: Persiano
Traduttore:
Editore: Ist. Cult. Della Rep.Isl. dell, Iran- Roma
Anno di pubblicazione:
Numero della pagine:
ISBN:

Riassunto
La Costituzione della Repubblica Islamica Continue reading

Continue reading...