تازه های نشر: مجموعه مقالات سومین همایش زبان و ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه بلونیا

مجموعه مقالات سومین همایش زبان و ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه بلونیا: “تشابهات ناتمام: تطبیق عناصر ادبی و هنری فرهنگ های ایتالیایی و ایرانی”

مجموعه مقالات سومین همایش زبان و ادبیات معاصر فارسی؛ که با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا و دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه بلونیا، روز های 3-2 مارچ سال 2017 م.(13-12 اسفندماه 1395) در این دانشگاه برگزار گردیده بود؛ با عنوان “تشابهات ناتمام: تطبیق عناصر ادبی و هنری فرهنگ های ایتالیایی و ایرانی” به چاپ رسید.

این مجموعه مشتمل بر 11 مقاله در حوزه مطالعات تطبیقی زبان و فرهنگ ایرانی و ایتالیایی است؛ که زیر نظر پروفسور Maurizio Pistoso استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا گردآوری گردیده؛ و توسط انتشارات Paolo Emilio Persiani در قالب 171 صفحه به چاپ رسیده؛ و با قیمت 24.90 یورو در سال 2018 م. روانه بازار نشر ایتالیایی زبان شده است.

Condividere