جمع آوری کمک های انسان دوستانه برای هم وطنان سیل زده

اطلاعیه مهم در خصوص جاری شدن سیل در ایران

جمع آوری کمک های انسان دوستانه برای هم وطنان سیل زده

همنوعان و هم وطنان عزیز

جاری شدن سیل در مناطق وسیعی از استان های گلستان، لرستان، خوزستان، مازندران و … هم وطنان ساکن این نواحی را در وضعیت بحرانی و ما را مخاطب  این شعر شیخ اجل سعدی قرار داده است

بنی آدم اعضای یکدیگرند ⇔  که در آفرینش ز یک گوهرند       چو عضوی به درد آورد روزگار⇔ دگر عضوها را نماند قرار

امروز، هم وطنان سیل زده مان نیازمند یاری ما هستند. اگر قصد مساعدت به ایشان را دارید،  لطفا  کمک های ریالی خود را به کارت بانک ملت  به شماره  6104-3379-9999-9996 به نام هلال احمر؛

یا به حساب ارزی مشترک سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رم به شماره ایبان

IBAN: IT32V0569603221EDCEU0813690 – AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DELL’ IRAN-ISTITUTO CULTURALE – Banco Popolare di Sondrio

( Sostegno alla popolazione colpita dall’alluvione )با عنوان کمک به سیل زدگان

جهت ارسال به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز وتصاویر حواله های واریزی را به ایمیل رایزنی فرهنگی به آدرس زیر ارسال نمایید

[email protected]

Condividere
  • 1
    Share