نمایش مجموعه تورلونیا در شهر رم

نمایش تندیس های  مرمر مجموعه تورلونیا در شهر رم

پس از نیم قرن، تندیس های مرمر مجموعه خصوصی Torlonia، که مشتمل بر 620 تندیس یونانی و رومی است؛ از تاریخ 25 مارچ 2020 لغایت 10 ژانویه 2021 م. در شهر رم به نمایش گذاشته خواهد شد. این مجموعه پس از نمایش اروپایی و آمریکایی، به موزه جدید Torlonia ایتالیا بازخواهد گشت. مالک این مجموعه، خاندان Torlonia، در سده های ۱۸ و ۱۹ م. اداره امور مالی واتیکان را بر عهده داشته است. این خاندان که با تاسیس یک موزه  خصوصی در سال ۱۸۷۵ م. امکان بازدید خصوصی از این آثار را فراهم ساخت؛ در سال ۲۰۱۴ م. بنیادی را برای مدیریت  این مجموعه تاسیس؛ و پس از توافق با دولت ایتالیا در سال ۲۰۱۶ م. زمینه نمایش عمومی این آثار را نیز فراهم نمود.  

Condividere