زبان فارسی در دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا

با پشتیبانی رایزنی فرهنگی: اختصاص بخشی  ویژه به موضوع آموزش زبان فارسی در دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا

با پشتیبانی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا، دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا؛ با اختصاص بخشی مستقل به آموزش زبان فارسی؛ به همراه اجرای موسیقی سنتی ایرانی؛ روزهای 28 – 27 سپتامبر 2018 م.(6 – 5 مهرماه 1397)؛ به میزبانی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه Sapienza شهر رم برگزار گردید.
در آیین گشایش این همایش که با حضور رییس دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی و رییس دانشگاه Sapienza شهر رم؛ و اکبر قولی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا برگزار می گردید، قولی طی سخنانی بیان داشت: “به عنوان یک رایزن فرهنگی، حضور این جمعیت مرا دلگرم می سازد، که دانش آکادمیک و علمی در خصوص دیگری، هم پای تحریفات رسانه ای در حال رشد است؛ و غده سرطانی بیگانه هراسی ای که رگ های شهر، در کوچه و خیابان های بسیاری از زیباترین شهرهای جهان را مبتلا ساخته؛ هنوز به سلول – مغز دانشگاه ها، آسیب نرسانده است. حضور این جمعیت همچنین، جشن پر تنوع و رنگارنگ پیروزی کثرت گرایی فرهنگ های زبانی، بر روح مونارکی زبانی حاکم، بر تمامی خیزش های تاریخی وندالیسم جهانی ساز است. این استعاره های هیجان زده، از ماهیت عملکرد شما الهام گرفته است؛ که به ماشین دقیق و بی عیب نقص آموزش زبان ها و ادبیات خارجی در دانشگاه های ایتالیا؛ به جادوی لحن، حالت و حس و جان می بخشید. اهمیت این کار به ویژه از آن رو است؛ که ماشین های به ظاهر مشابه؛ اما بی لحن و حس و حالی پیش از این؛ در بسیاری از دیگر کشورها، در کار زیر گرفتن انسان ها در شاهراه های استعمار نیز بوده اند”. وی سخنان خود را با معرفی فعالیت های رایزنی فرهنگی در حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا؛ کرسی های دانشگاهی تحت حمایت این رایزنی؛ و تقدیر از اساتید متن خوان گذشته و حال این کرسی ها، به پایان برد.
در هفتمین بخش این همایش که به موضوع آموزش زبان فارسی اختصاص یافته بود؛ از ساعت 13 – 11.30 روز جمعه 6 مهرماه 1397، سه مقاله از جمله، مقاله دکتر شهرزاد هوشمند؛ استاد متن خوان زبان فارسی دانشگاه Sapienza با عنوان “معماران زبان: بنیان گذاران نقاط ارتباط فرهنگ ها” ارایه گردید.
همچنین، اختتامیه روز نخست این همایش، اجرای موسیقی سنتی ایرانی توسط گروه “ترنج” متشکل از نوازندگان ایرانی مقیم بود.
در این همایش که دور نخست آن در سال 2015 م. به میزبانی دانشگاه “پروجا” برگزار گردید؛ کمیته فنی و علمی ای که به ترتیب متشکل از 10؛ و 11 شخصیت دانشگاهی بودند؛ ارایه 31 مقاله علمی در 7 بخش و کارگاه آموزشی را با عنوان “توان ارتباطی: آموزش و ارزیابی. دانشگاه واسط مدرسه و دنیای کار” برنامه ریزی نموده بودند.

           

Condividere
  • 2
    Shares