سارا کریمی

معمار، طراح داخلی و نور پرداز، استاد دانشگاه

پست الکترونیک: sarah.karimi1981@gmail.com

آدرس: Via dei gimaldi, 10, Roma

تلفن همراه: 

تلفن محل کار: 

Condividere