زهرا سمندی

علوم آزمایشگاهی (Radiomedical, Laboratorio analisi)

تلفن: 0633266806

آدرس: Via Lucio Cassio, 53 00189 Roma, Radio medical

پست الکترونیک: Radiomedicalsrl@libero.it