نمایش “مدیترانه” علی شمس در ایتالیا

نمایش “مدیترانه” به نویسندگی و کارگردانی علی شمس در شهرهای رم و پسکارا ایتالیا

نمایش “مدیترانه” به نویسندگی و کارگردانی علی شمس، 24 اکتبر 2018 م.(2 آبان ماه 1397) در شهر پسکارا؛ و 28 – 26 اکتبر(6 – 4 آبان ماه) در سالن نمایش Documenti شهر رم به روی صحنه خواهد رفت.

پی رنگ این نمایش که در مجارستان؛ سوئد و آلمان نیز به روی صحنه خواهد رفت، بحران مهاجرت است. زبان اجرای این نمایش انگلیسی است؛ و بهار کاتوزی؛ مونا و مارال فرجاد؛ و پریسا نظری، نقش آفرینان آن هستند.

از علی شمس پیش از این، نمایشنامه های “گربه در خون خودش” و “قلعه انسانات” به ایتالیایی ترجمه و انتشار یافته؛ و نمایش های “خوتای نامک” و “قلعه انسانات” نیز در ایتالیا به روی صحنه رفته است.

 

Condividere